.
.

Sadwrn / Saturday

Mehefin 10 June, 2017

 

Croeso i safle swyddogol Sioe Aberystwyth a Sir Ceredigion!

Mae Sioe Aberystwyth a Sir Ceredigion yn sioe flynyddol arbennig iawn. Un o sioeau undydd mwyaf Cymru, mae’n denu ymwelwyr o bob cwr o Gymru, gan gynnwys cynrhychiolwyr o’r diwydiant amaeth, cymunedau lleol, a’r cyhoedd yn gyffredinol.  Cynhelir atynfeydd amrywiol yno o gynnyrch fferm, dofednod, stoc a cheffylau. Mae’n cynnig cyfleoedd arbennig i amaethwyr lleol, garddwyr ac arddangoswyr, ac mae’n ddiwrnod arbennig iawn i’r teulu oll.

Diolch i chi am ddangos diddordeb yn ein sioe ni, gobeithiwn eich gweld ar ddydd Sadwrn, 10 Mehefin 2017.

Welcome to the offical site for the Aberystwyth & Ceredigion County Show!

The Aberystwyth and Ceredigion County Show is an impressive annual agricultural show. This local show attracts many visitors from the surrounding areas, uniting the farming industry and local community.

A wide range of events take place from produce and poultry shows through to equestrian.

It provides excellent opportunities for local farmers, plant growers, and exhibitors, and is a fun day out that can be enjoyed by all the family.

We thank you in advance for taking an interest in the Aberystwyth and Ceredigion County Show, and hope to see you there on 10th June 2017.

https://g.twimg.com/Twitter_logo_blue.png
.
.

 

Cartref / HomeGwybodaeth / InformationAtyniadau / AttractionsLlawlyfryn a Ffurflenni / Schedule & FormsCanlyniadau / ResultsCyfarwyddiadau / DirectionsGaleri / Gallery